Gyakori kérdések

 

Miért éppen London az aranykereskedelem egyik fő központja?

Az aranyrúd-szabvány nevére történelemben kell keresnünk a magyarázatot. A 18-19. században, bármily meglepő, de az ezüst volt a legfontosabb nemesfém. A Brit Birodalom határait pont ebben az időszakban terjesztették ki, így az ezüst-kitermelő országok nagy része Angliához került. A fejlett kereskedelemnek köszönhetően London csakhamar nemesfém-központtá fejlődött. Így történhetett az is, hogy az ezüstre, aranyra vonatkozó szabványok Londonban születtek meg, és innen terjedtek el az egész világon.

A London Good Delivery aranyrúd készítőinek listáját a Bank of England saját aranyrúd-hivatala ellenőrizte már a 18. századtól. A lista a kaliforniai, dél-afrikai és ausztráliai aranylelőhelyek 19. századi felfedezése után jelentősen kibővült, 2000-re 28 ország 60 aranyrúdkészítőjének terméke felel meg a szabványoknak. Ahhoz, hogy egy vállalkozás felkerüljön a listára, a meghatározott működési ideje mellett el kell érnie egy bizonyos értéket és éves termelési szintet, illetve a felvételhez szükséges a helyi központi bank ajánlása is.

A "fizikai arany" kereskedelme is Londonban koncentrálódik, s ez a világ leglikvidebb, legkifinomultabb piacainak egyike. A rúdaranyat készpénzre váltani a befektetők számára a lehető legkönnyebb, hiszen ehhez a hitelesített aranyrudak maguk adnak garanciát, továbbá VÁM és ÁFA mentesek.

Az aranyárak a nagyobb pénzügyi piacoktól  - részben -  függetlenül mozognak. Az arany árára elsősorban a befektetők hangulata, legfőképpen idegessége hat, az, hogy mennyire vágynak a "biztonságos kikötőbe". A korreláció hiánya az aranyat kulcselemévé teszi bármely diverzifikált befektetési portfoliónak. A fizikailag birtokolt rúdarany - merthogy készpénzért be lehet szerezni, s azonnal készpénzre is váltható - különleges fajtája a kereskedésre alkalmas vagyontárgyaknak, mert mentes a tranzakcióban részt vevő másik fél okozta kockázatoktól. Ezért, akinek aranya van, az megszabadul a bankok fizetőképességében rejlő kockázatoktól, s csak azt kell figyelnie, hogy az aranyár éppen hogyan változik a piacon.

A jövőben jelentősen emelkedhet az arany ára, - ez valamennyi befektetési szakember egybehangzó véleménye. A nemesfém árának száguldása elsősorban akkor valószínű, ha a piacokon hosszú távon a bizonytalanság lesz az úr.

Az arany, mint befektetés:

Talán nem is találunk még egy olyan piacot, amely ekkora vonzerővel rendelkezik, mint az arany. Az aranyban történő befektetésnek több módja is létezik, ezek közül a fizikai - hivatalosan: befektetési aranytömb vásárlás a legegyszerűbb. Ne gondolja, hogy az arany piacát nagyon nehéz elérni, sőt még a kisbefektetőknek is adott a lehetőség, akár kisebb összegek befektetésére is. A következő sorokban nemcsak a befektetési lehetőségeket ismerheti meg, hanem az arany befektetés előnyeit is bemutatjuk.

Az arany előnyei:

1. Gazdasági biztonság: az arany egy olyan különleges befektetési eszköz, ami nem valakivel szembeni követelést testesít meg, így értékét nem a kötelezett személy teljesítménye, helyzete határozza meg. Az arany értékét közvetlenül egyik ország gazdasága, egyik pénznem romlása sem befolyásolja. Az arany értéke hosszú távon vásárlóerejében rejlik, és ezért alkalmas a jegybanki tartalék szerepének betöltésére.
2. Fizikai biztonság: a külföldi értékpapírban tartott tartalékok sebezhetők, legrosszabb esetben a teljes vagyon befagyasztásának is ki vannak téve. Az arany nem rejt ilyen típusú kockázatot. Amikor kell, rendelkezésre áll – ezt hívjuk likviditásnak.
3. Váratlan nehézségek: az arany egyetemesen elfogadott fizetőeszköz, amennyiben egy vészhelyzetben lévő országnak likvid forrásra van szüksége. Az arany kölcsön esetén fedezetként is szolgálhat.
4. Bizalom: a társadalom bizalmát növeli, ha tudja, hogy kormánya aranyat tart. Néhány ország így fejezi ki a hazai valuta egyértelmű támogatását. A hitelminősítő ügynökségek is pozitívként értékelik, ha egy ország tartalékportfoliójában arany is van.
5. Profit: az arany-hitelpiac és az arany kereskedelme is profitot generál. Az arany tartásával keletkeznek alternatív költségek, de egyéb előnyei kompenzálják az ilyen költségeket.

Jó, ha tudjuk!

Az arany és a pénzügyi termékek, mint például a részvények hozama között nincs egyenes arány (pozitív korelláció). Sokszor az arany a menekülőút a befektetőknek, így amikor lejtmenetben vannak a tőzsdék, az arany piaca megélénkül. A pénzügyi eszközök hozamai korrelálnak a makrogazdasági változókkal, azonban az arany hozamának nincs statisztikailag jelentősnek mondható kapcsolata a GDP-vel, az inflációval és a kamatlábakkal. A makrogazdasági tényezők változása sokkal erősebb hatást gyakorol más áru jellegű termékre, mint az aranyra. Amíg az arany hozama nem, vagy minimális mértékben korrelál a részvény-, illetve kötvényindexek hozamával, más áru esetében jelentős kapcsolat mutatható ki.

„Mit jelent a befektetési arany likviditása?”

A befektetési arany kiemelkedő likviditása, vagyis könnyű értékesíthetősége azért alakult ki, mert stabil és független értékőrzőként a világ bármely pontján szívesen cserélik készpénzre. Aranytartalékát szinte azonnal készpénzre tudja váltani bankokban, illetve Cégünknél

„Milyen előnyökkel bír az aranyba helyezett befektetés?”

A befektetési arany legfőbb előnye, hogy likviditása és teljes függetlensége révén (hiszen nem függ semmilyen valutától, vagy politikai-gazdasági helyzettől sem) hosszútávon stabil értékőrzést jelent. Éppen ezért alkalmazzák az államok pénzkibocsátásuk biztonsági fedezeteként. A befektetési arany amellett, hogy a hagyományos anyagi formában is jelentős befektetési értékkel bír, ugyanúgy tárgyát képezi tőzsdei ügyleteknek is. Árfolyamváltozásaival pedig ugyanúgy nyereség szerezhető, mint bármely más tőzsdei termék segítségével.

„Hogyan hat a dollár gyengülése a befektetési aranyra?”

Mindenképpen kedvezően hat a dollár gyengülése az aranyra nézve, ugyanis míg a dollár értéke csökken, addig az aranyé egyre csak növekszik.

„Miért kellene aranyba fektetnem, amikor a folyószámlámon lekötött pénzemre biztos és jó kamatot fizetnek?”

Először is nézzük meg miért érdemes befektetési aranyba fektetni:
A fizikai aranyba történő befektetésnek két célja lehet. Az elsődleges a biztonságra törekvés, hogy egy esetleges súlyos gazdasági/pénzügyi válság esetén – mint amilyet az utóbbi időben átéltünk/élünk – az embernek a megtakarításai között legyen vésztartaléka.
Másodsorban pedig, amennyiben valaki az arany árának a közép- és hosszú távú emelkedésében bízik, és ezt az emelkedést ki szeretné használni, akkor kiváló lehetőség az időtálló befektetési aranyba történő beruházás.

„Miért érdemes a folyószámlán lekötött bankbetéten kívül más befektetéssel is rendelkezni?”

 A 2008 szeptemberében kezdődött igen súlyos gazdasági és pénzpiaci válság megmutatta, hogy még a legfejlettebb és legnagyobb nyugati országok bankrendszere – és így papírpénze – is mennyire sérülékeny. Nem egy ország bankrendszere órákra volt az összeomlástól. A gyors és radikális állami beavatkozások nélkül nem élték volna meg a másnapot.
Egy bankrendszer-szintű összeomlás a „hagyományos” megtakarítások (készpénz, bankbetét, kötvény, részvény) mindegyikét magával rántaná, vagyis likvid megtakarításainkat tulajdonképp elvesztenénk. Ebben az esetben az állami garanciák sem jelentenének semmit.
A fizikai arany ilyen esetekre kiváló választás, mivel értéke jellemzően gazdasági és/vagy pénzpiaci válságok esetén szokott emelkedni. Akkor, amikor minden egyéb hagyományos megtakarításunk veszít értékéből. Ha pedig ne adj isten a papírpénzt megint az utcán fogják seperni (1927: Magyar Korona, 1946: Magyar Pengő) akkor a mindennapi kenyerünket is a zsebünkben lévő arany fogja biztosítani.
Természetesen lehet a fizikai aranyra befektetésként is tekinteni, és örüljünk is neki, ha még mint befektetés is jól működik és az értéke emelkedik.

Mennyit érdemes aranyban tartani a megtakarításainkból?

Senkinek nem javaslunk, hogy minden pénzét tegye aranyba, ez nagy butaság lenne. Amolyan „hüvelykujj”- szabályként azt szoktuk javasolni, hogy ha valaki nagyon fél és elhúzódó, elmélyülő válságra számít, akkor megtakarításainak kb. 20-30%-át érdemes fizikai aranyban tartania. Amennyiben valaki optimistán tekint a jövőbe és „csak” egy biztonsági tartalékot szeretne a megtakarításai között, akkor ez az érték 10% körül mozogjon.

„Egy barátommal beszélgettem arról, hogy a biztonsági befektetés melyik formája lenne a legjobb. Ő az arany mellett a gyémántot is említette. Tényleg hasonló a kettő?”

Az arany és a gyémánt, mint befektetés csak részben hasonlít egymásra.
Egyfelől mindkettő egyedi értéket képvisel, így az emberek bizalommal viseltetnek irántuk. Másfelől viszont míg a gyémánt ára mesterségesen fenntartott – a gyémántbányászattal és értékesítéssel foglalkozó néhány cég által – addig az aranyat több iparág is jelentős mennyiségben felhasználja. Egy sokszereplős piacon sokkal hatékonyabb, valós világpiaci folyamatokat tükröző aranyár tud kialakulni.
A másik nagy különbség, hogy a gyémánt nem osztható fel tetszés szerint és nem egyenletes minőségű. Minden kő egyedi példány!

A nemesfémeknek tartósságuk és értékállóságuk mellett további jó tulajdonságuk is van. Egységesek, azaz anyagukban egyneműek, homogének, és tetszés szerint feloszthatók. Tetszés szerint alakíthatók, oszthatók, ötvözhetők és ismét egy egésszé összeolvaszthatók. Továbbá, értékük megőrzése nem okoz további költségeket. Az egész világon ismertek és elfogadottak, minőségük pontosan és ellenőrizhető módon meghatározott (a súly és a tisztaság alapján) és mindenütt ugyanolyan értéken fogadják el, amelyet így könnyű meghatározni.

„Sok helyen olvasom, hogy „certifikáttal” adják az aranyat. Ez pontosan mit jelent?”

Gyakran kérdezik tőlünk, hogy honnan lehet tudni, hogy az arany, amit nálunk megvásárolnak, valóban arany…

Éppen ezért találták ki a certifikátot – más néven tanúsítványt – amely hivatalos okmányként kíséri az aranytömböt. Tartalmazza a befektetési aranytömb tisztaságát és súlyát. E tanúsítvány nem csak vásárláskor hasznos, hogy tényleg biztosan tudjuk, milyen aranytömb van a kezünkben, de az aranytömb értékesítésekor is nagyban megkönnyíti a folyamatot.
Cégünk számára is nagyon fontos, hogy csak igazolható, biztos forrásból származó arannyal foglalkozzunk, éppen ezért nálunk minden egyes aranytömbhöz tanúsítvány, azaz certifikát jár. Ez a kisebb tömbök esetében műanyag fóliába van beöntve az aranytömbbel együtt, a nagyobb tömböknél pedig külön papírt jelent.

„Az elmúlt időszakban sok optimista véleményt olvastam az arannyal kapcsolatban. Figyelemmel kísérem a mindennapi árfolyam alakulását is. Úgy döntöttem magam is vásárolnék, de egy lényeges kérdés nem tiszta számomra: Ha Önöknél vásárolok aranyat és az év végére esetleg felmenne 20-30%-al az ára, akkor azt hol és hogyan tudnám újra készpénzre váltani?”

A befektetési arany voltaképp egy befektetési célt szolgáló kereskedelmi termék, mely egyik fő jellemzője – a múltat nézve – a hosszú távú értékállóság.
Amennyiben ügyfelünk értékesíteni szeretné befektetési aranyát, azt a mindenkori napi árfolyam szerint – mely a világpiaci aranyárhoz igazodik – megteheti Cégünknél. Ellátó partnerünk garanciát jelent az arany visszavásárlására a mindenkori napi árfolyam szerint. Emellett a befektetési arany – mint kereskedelmi termék – természetesen értékesíthető magánszemélyek és cégek számára is.

„Milyen adó terheli a befektetési aranyat?”

Az általunk forgalmazott befektetési aranyakat nem terheli általános forgalmi adó – ÁFA – a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 235. és 236. §-a alapján. De ezen túlmenően eladásakor az értékesítéséből származó jövedelem adóköteles, melyet a mindenkori személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint kell bevallani és megfizetni. Azaz az eladási ár és a beszerzési ár közti különbség - korrigálva a törvény által elszámolhatónak elismert értékesítési költségekkel - jövedelemnek minősül, és SZJA köteles. De mivel ez nem forrásadó, adólevonás az eladási ár kifizetésekor nem történik. Az adót az eladó köteles önbevallással rendezni. Az önbevallásból eredően nincs megkülönböztetés a jövedelem-bevallásban a tekintetben, hogy az eladás belföldön vagy külföldön történt-e.

„Hogyan képződik az arany ára?”

Az arany világpiaci árát hagyományosan amerikai dollárban (USD) és unicában (31,1gramm) adják meg. Ma már egyidejűleg euróban és angol fontban is meghatározásra kerül az aranyár a világ aranytőzsdéin. A különböző pénznemek között a mindenkor érvényes váltási árfolyamon kerül az ár átváltásra. Innen kerül átváltásra az ár forintra is, természetesen mindig az éppen érvényes árfolyamon. Tehát az aranyár két kockázati tényezőtől függ. Az arany árváltozásától és a pénznemek egymáshoz viszonyított árfolyam változásától.

„Melyik kedvezőbb: az egyszeri arany vásárlás, vagy az arany megtakarítási program?”

Ha Ön rendelkezik akkora összeggel, hogy minden alkalommal meghatározott mennyiséget tud vásárolni (pl. egy uncia), illetve ha van ideje rendszeresen foglalkozni vele, akkor érdemes a bankban intéznie. Ilyenkor még rendszeres költségek merülnek fel a tárolásért (páncélszekrény).
Ha rendszeresen, ugyanakkora összegek befizetésével szeretne aranyat vásárolni, kihasználva az átlagár hatás jótékony hatását is egyúttal, akkor az arany megtakarítás az egyetlen logikus lehetőség. Ezt kisebb összegű vásárlások esetén is megteheti. Amint 5/10/20/50 gramm összegyűlt, dönthet a tömb tárolásról, vagy a kiszállításáról.

„Nem jobbak az érmék?“

Érmék esetében külön meg kell fizetni az érmenyomási költségeket. A befektetőknek az árfolyamhoz a lehető legközelebbi áron tanácsos vásárolniuk, anélkül hogy további felárat fizetnének. Az érméknek jelentős eszmei értéke is van, mely a kiszámíthatóságot rontja.

"Az aranyár túlságosan magas, hogy beszálljak.“

Mivel az arany árát a kereslet és a kínálat határozza meg, természetes ingadozásoknak van kitéve. Egyébként pedig ezt a átlagár effektus kiegyenlíti. Ez azt jelenti, hogy az árfolyamesésből is jelentősen tud profitálni.

„De hát közvetlenül a bankomtól is vehetek aranyat.“

Igen, természetesen. Ezt azonban minden hónapban meg kell tennie, hogy az árfolyam-ingadozásokat kihasználja. Ismerve a működésüket, ezen felül a bank kis daraboknál/mennyiségnél további felárat számol fel.

„Vannak tőkebefektetések magasabb hozammal is.“

Az aranyat csak másodlagosan tekintik úgy, mint hozamot célzó befektetést. Az arany elsődlegesen a vásárlóerőt biztosítja, véd az inflációtól és bizonytalan időkben a legnagyobb biztonságot kínálja. Ennek ellenére az ára az elmúlt 100 évben kétszázszorosára emelkedett.

„Mit csináljak, ha az aranyam ára esik/csökken?“

Egyszerűen nyugodtan dőljön hátra, mivel az Ön arany megtakarítási programjában most automatikusan több arany kerül megvételre (átlagár effektus). Logikus, hogy akkor kell vásárolni, amikor olcsó.

„Milyen adózási előnyeim vannak?“

Az aranytömbök vásárlását kivették az ÁFA alól. Továbbá a részvények nyereségével ellentétben a fizikai nemesfém értékesítése 2009 után is 365 napot meghaladóan adómentes. Ez legális módszer az adóteher csökkentésére.

„Miért vásároljak a lehető legkisebb címletekben?”

Így hamar vehet aranyat az aktuális áron. Vagy beleegyezne abba, hogy csak hónapok után jut egy nagyobb mennyiséghez, azonban akkor már nem az aktuális áron? Nem beszélve arról, hogy a kis címletű aranytömböt, szükség esetén beválthatja, így akár téligumit is tud venni az aranytartalékából.

„Mik az arany megtakarítási program előnyei?"

A arany megtakarítási program valamennyi előnyét használja: Egyszerűen használható, gazdaságos és kényelmes.
Az áringadozásokból nyereségre tehet szert. Azáltal, hogy rendszeresen ugyanolyan összegért vesz nemesfémet, gazdaságosan vásárol: Magas árak esetén kisebb mennyiséget vesz, alacsonyabb áraknál pedig nagyobb mennyiséget. A jelenség neve szaknyelven átlagár effektus, vagyis mindig középáron vásárolhat.

„Milyen haszon származik az átlagár hatásból?"

Átlagár hatás jelentése: átlagos költség hatás. Vagyis ezáltal az áringadozásokból nyereségre tehet szert. Amennyiben rendszeresen ugyanolyan összegért vesz nemesfémet, gazdaságosan vásárol: Magas árak esetén kisebb mennyiséget vesz, alacsonyabb áraknál pedig nagyobb mennyiséget. Az egyszeri, nagyobb összegért történő vásárlással ellentétben ez oda vezet, hogy Ön középáron vásárol.

„Eladhatom az aranykészletem?”

Igen. Valamennyi kereskedési napon. Mindig piaci áron (eladási ár).

„Kapok tájékoztatást az aktuális árfolyamokról?”

Igen, az aktuális árfolyamokat minden ügyfelünk megtalálja cégünk honlapunkon (továbbá gzadasági napilapokban, az interneten és tőzsdéken).

„Mi az a "biztonsági raktár"?”

Különlegesen biztos raktározási helyek jogosulatlan behatolás (betörés) ellen, illetve a beengedett látogatók megfigyelésére (hűtlen kezelés/lopás). A tárolók nagyobb bankok trezor helyiségeiben találhatóak.

„Származik előnyöm abból, ha a nemesfémemet külföldön raktározom?”

Ha a magyar állam esetlegesen hozzá akarna férni polgárai nemesfém vagyonához (soha nem lehet tudni, mi jut eszükbe a politikusoknak, ha az adósságok terhe növekszik), akkor sem tudnak a külföldön elhelyezett aranyhoz nyúlni.

„Értékesíthetem a birtokomban levő nemesfémet a Cégükön keresztül?”

Igen, egyszerű eladási megbízás elegendő.

„Mekkora a szállítási költség?”

Ez általánosságban nem határozható meg. Attól függ, hova kéri a szállítást, továbbá a szállítási díjszabásoktól és a biztosítási prémiumoktól.

„Kell magyarországi lakhellyel rendelkeznem ahhoz, hogy arany megtakarítási programot kezdjek, vagy egyszeri vásárlással aranyat vegyek?”

Nem. Azonban ügyelnie kell az adott országban érvényes adótörvények betartására.

„Kiszállítható a nemesfémem külföldre is?”

Igen, ezért azonban adott esetben magasabb költséget számolunk fel, a biztonsági szállító cég árképzése alapján.

„Hogyan biztosítható, hogy elegendő arany áll rendelkezésre az értékesítéshez?”

Amíg arany található a földön és ez a szabad piaci árképzés alá esik, mindig lesz értékesíthető arany. Ha a kereslet túllépi a kínálatot, az árak emelkednek (mint a szűkös javak esetében). Ez előnyös mindenki számára, akinek arany van a tulajdonában.

„Használhatom az arany megtakarítási programot időskori előgondoskodásként?”

Természetesen. Senki nem írja elő, mekkora mennyiségű aranyat, és milyen célra vásárol vagy ad el.

„Ha valami katasztrófa következne be, ki vásárolna aranyat, hogyan lehetne rajta lisztet, cukrot venni?”

A legutóbbi válságban is egyedül az arany nem esett 60-80%-ot, és az esését is gyorsan behozta, és erősödésbe kezdett. Ha valami katasztrófa következne be, akkor is kell egy értékmérő, ami több ezer évre visszatekintve mondhatjuk, hogy egyértelműen az arany lesz. Érdemes a központi bankokat figyelni, akik a válságból egyet mindenképpen megtanultak: érdemes az aranytartalékokat növelni!

„ Érdemes-e minden pénzemet aranyba fektetni?”

Nem! A mindennapi vásárláshoz továbbra is az adott ország pénzét kell használni. Általános szabályként elmondható, hogy a rendelkezésre álló vagyon és a folyamatos megtakarítások kb. 10-30%-át célszerű aranyban tartani, válság idején ez a szám lehet lényegesen magasabb.

„ Van nekem itthon pár arany gyűrűm, nyakláncom...”

 A befektetési aranyat minősített gyártók állítják elő, akik garantálják az aranytartalmat. A befektetési arany 999.9-es (úgynevezett négykilences) tisztaságú arany. A befektetési célt csak ezek az aranyak szolgálják teljes körűen.

„ Mit jelent a „négykilences” tisztaság?”

A befektetési aranypiacon a legjobbak, a 999,9 ezrelék finomságú, az ún. „négykilences” tisztaságú lapkák, tömbök és érmék. Ezeknek van általános, világméretű befektetési piaca, a kisebb tisztaságú termékeket csak nyomott áron és szűk körben vásárolják fel.
Mindenképpen érdemes nemzetközileg elfogadott, négykilences aranytömböt vásárolni, ellenkező esetben ugyanis komoly veszteségeink keletkezhetnek eladáskor. Amennyiben nem "négykilences" tömböket szeretnénk bárhol értékesíteni, komoly bevizsgálási procedúra elé nézhetünk, amely nem csak az időnket rabolhatja el: költségeit is nekünk kell állni.

„Ki veszi meg az aranyat?”

A befektetési arany forgalmazó cégek nagytöbbsége, visszavásárlási garanciát ad az általa forgalmazott aranyra, de általában a más cég által forgalmazott aranyat is meg vásárolják. Ékszerüzletek, zálogházak szintén megvásárolják a befektetési aranyat is. Olyan még soha nem fordult elő, hogy valaki el akarta adni az aranyát, és ezt 24 órán belül ne tudta volna megtenni. Ügyeljen arra, hogy csak Good Delivery minősítéssel rendelkező gyártó által gyártott aranyat vásároljon, hogy eladáskor a bevizsgálás költségét is elkerülje! Ugyanis az ilyen minősítéssel rendelkező gyártók termékeit bárhol a világon elfogadják, és átváltható az adott ország pénznemére, általában a mindenkori világpiaci ár mínusz 1-5 % levonással vásárolják vissza.

 „Milyen előnye van a kisebb kiszerelésű aranynak, a nagyobbakkal szemben?”

Könnyebben értékesíthető szükség esetén, nem kell több ezer EUR értékben megválnom tőle, ha csak pár száz EUR-ra van szükségem. Ha nincs több ezer EUR-ja, akkor is tud aranyat vásárolni.

 

"Kinek, és mennyiért tudom eladni az aranyamat?"

A cégünk által forgalmazott befektetési arany olyan tanusítvánnyal (certifikáttal) rendelkezik, melyet minden arannyal foglalkozó bank és szolgáltató a világon bárhol elfogad. 


A fizikai nemesfémek vásárlása hosszú távú, konzervatív befektetésnek számít. Az egyéni vagyoni helyzettől függően megtakarításaink 10-20%-át ajánlott nemesfémekbe fektetni. A nemesfémvásárlást célszerű időben elaprózva, több különböző időpontban megvalósítani, az árfolyamkilengések kiegyenlítésére. Döntése meghozatala előtt, kérjük, hogy mérlegelje befektetési céljait és egy esetleges árfolyamesésből származó kockázatokat. A fentiekben foglaltak nem minősülnek befektetési tanácsadásnak.